Метал Инвест" ЕООД


Производство на бетонови изделия - "Метал Инвест" ЕООД

Произвежда широка гама изделия от вибропресован и вибриран бетон:

1. Павета - модели "Бехатон", "Вълна", "Холанд"

2. Бордюри и пътни ивици

3. Тротоарни и декоративни плочи

4. Паркинг плочи

5. Улеи

6. Капаци (шапки) за зид и колона

7. Облицовки 

8. Бетонови тухли