Металокерамика ООД


"Металокерамика" ООД - Ямбол произвежда детайли по метода на праховата металургия (синтероване) по предоставен от клиента чертеж.Няколко са причините, които наложиха праховата металургия като водещ метод пред традиционните методи и технологии в металообработването:значителна икономия на материали, труд и енергиявъзможност за получаване на праховометалургични изделия със сложна конфигурация и висока точност на размеритевъзможност за получаване на материали и изделия с уникални свойствависока степен на автоматизация на производствените процеси, което води до висока производителностниска себестойност на продукциятаТехнологичния процес протича в следната последователност:пресоване на сместа от метални прахове в пресформа на пресавтоматизпичане на пресованите детайли в пещ в среда от водороддопълнителни обработки (термообработка, оксидация, пропиване с масло, калиброване, механична обработка, барабанене и др.)Металните прахове, които се използват в производството са: желязо и неговите сплави, мед, бронз и месинг.