Мерчо-Мердан Хюсниев ЕТ


Павилион и Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.