Мери-2000-Мария Димитрова ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.