Ментор ООД


Ментор ООД, със седалище в София, България, е специализирана в областта на бизнес-консултаците и стимулирането на международния бизнес. Фирмата предлага широк спектър от консултантски услуги на частни и държавни фирми, институции, местните власти, асоциации, търговски камари.Ментор ООД разполага с квалифицирани и опитни експерти и сътрудничи с водещи европейски консултантски фирми и консорциуми, които осигуряват специализирани услуги в различни области. Географски погледнато фирмата е изцяло фокусирана върху България и съседните й страни и е считана за един от експертите в региона.Голяма част от дейността на фирмата е съсредоточена в управлението на програми на Европейската общност и други международни организции насочени към Югоизточна Европа, стимулирането на трансграничното сътрудничество и изграждането на международно партньорство.Голям е дялът на специализациите директно насочени към частните компании. В стремежа си да предложи широка гама от професионални услуги фирмата е в тясно сътрудничество с чуждестранни консултантски фирми.