Международна Консултантска Група


Бизнес планове, финансови анализи, управленско консултиране, оценки, обосновки за кредити, финансиране, ивестиционни проекти, маркетингови плановe, сливания и т.н.