Медицински Център Проф. Корновски


Медицински Център “Проф. Корновски” е модерна гинекологична и онкогинекологична практика, създадена от Проф. Д-р Явор Корновски. Като опитен лекар с научни интереси в областта на оперативната гинекология, онкогинекологията и миниинвазивната хирургия, при създаването на центъра, Проф. Корновски залага на апаратура произведена от реномирани американски и италиански компании.