Медицински център МБАЛ Шумен ЕООД


ЕХОГРАФИЯ НА ВЪТРЕШНИ ОРГАНИРЕНТГЕНОГРАФСКИ И СКОПИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯНЕПРЕКЪСНАТ 24-ЧАСОВ ЗАПИС С ХОЛТЕР МОНИТОРЕХОКАРДИОГРАФИЯСЪРДЕЧНО-СЪДОВ ТЕСТ С НАТОВАРВАНЕВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕНДОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯПЪЛНАТА ГАМА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И ЛФК НА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ПРЕКАРАНИ МИОКАРДЕН ИНФАРКТМОЗЪЧЕН ИНСУЛТВРОДЕНИ И ПРИДОБИТИ МАЛФОРМАЦИИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ, ФРАКТУРИ НА КРАЙНИЦИТЕ