Медицински Център Клиничен институт за репродуктивна медицина ООД


Профилактика, диагностика, лечение и всички дейности свързани с ин витро оплождане, извършване на медико-диагностични имунологични изследвания.