Медико-Техническа Лаборатория


Снемаемо и неснемаемо протезиране, сложни и високоспециализирани зъбопротезни конструкции.