Мега Про Дизайн ООД


Услуги в сферата на дизайна. Мега Про Дизайн ООД е създадена през 1998 г. с основна дейност web-дизайн. Има опит в графичния дизайн, мултимедийните технологии и Интернет базираните приложения. Технологиите, които се използват, са Flash, Macromedia Director, HTML, DHTML, JavaScript, PHP, CGI и др.