Мебелсистем АД


Производство на метални търговски павилиони (обекти), транспортни колички, търговско кухненско и офис обзавеждане, тръбни тапицирани столове и маси. Работи по собствени проекти и по проекти на клиента.