МД Сервиз ООД


MД СЕРВИЗ ООД е лицензиран митнически агент (Разрешение от АМ № 91-2/27.04.2000) и предлага всички услуги, свързани с представянето на клиентите пред българските митнически власти.