Мах-Тим ООД


МАХ-ТИМ ООД е създадена през 2006 година и работи на територията на град София и област София.
Ние сме представител на фирми в строителния бранш, с основен предмет на дейност –
енергийно саниране на жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради.
Започнахме дейността си с проектиране и монтаж на топлоизолационни системи по алпийски способ.
През 2007 стартирахме и полагане на системетата от скеле.
През 2008г. отворихме цех за проектиране, произвеждане, доставка и монтиране на
PVC и AL дограми и врати, с всички допълнителни аксесоари.