Мартек ООД


Мартек ООД консултира, проектира и изгражда електромагнитно екранирани помещения в честотният обхват от 14 kHz до 18GHz (или до 40GHz) с внесено затихване от 80dB до 100dB. Предлага на пазара модулни напълно безехови или полубезехови камери с измервателни разстояния от 3 м. до 10 м., реверберационни камери, камери за измервания на антени и защитни екранирани помещения за разговори и заседания, електромагнитно екранирани IT сървърни помещения, електромагнитно екранирани помещения за лаборатории, електромагнитно екранирани помещения за медицината (ЯМР, физиотерапия и др.), електромагнитно екранирани измервателни клетки с малък, среден и голям обем, електромагнитно екранирани предпазни клетки и помещения, електромагнитно екранирани палатки, електромагнитно екранирани покривала (балдахини) за легла, електромагнитни електрически филтри, електромагнитни филтри за ОВиК, електрически филтри за IT мрежи, електромагнитно екраниращи врати, електромагнитно екраниращи материали, панели, куплунги и др. екраниращи компоненти.