Маркетинг Къмпани ООД


Маркетинг Къмпани ООД е търговска фирма, която повече от 7 години успешно работи на българския пазар. Основната дейност на фирмата е маркетинг и реклама. Маркетинг:Предлагаме на нашите клиенти чрез системата на директния маркетинг стоки за бита, книги, канцеларски материали и много други артикули, част от които Вие имате възможността да разгледате в страниците ни ПРОМОЦИЯ и ПРОДУКТИ.Реклама:Предлагаме на вниманието Ви единствен по своя род неконвенционален тип на промоция, която се базира на изработена от нас цветна брошура, като неизменна част от нея е пластична VIP карта. Целите на промоцията са успешна реклама на представляваното от Вас предприятие (кино, ресторант, болница, стоматологични кабинети, аптеки и други) и увеличаване броя на клиентите Ви, превръщането им от потенциални в реални. Правим това чрез индивидуални разговори, провеждани от голяма група специалисти, които по време на промоцията следят за успешната организация и реализация. Всички разходи за изработването на рекламните материали, както и за реализирането на промоцията са за наша сметка. От Вас не изискваме финансови инвестиции. Вашата роля се ограничава в това да приемате клиенти, които притежават такива карти на преференциални условия.Доставки до дома: не само на територията на София, но и в цялата страна.При поръчки на едро Ви очакват намаления в цените!