Мария Стефанова ЕТ


Фурна за производство на хляб и тестени закуски.