Мария Петкова


Фирма "Солар Енерджи Ко" е основана през Октомври 2008г, с основна цел за развитието и приложението на енергоспестяващи технологии в България. Занимаваме се с проектиране, доставка и монтаж на системи за слънчева енергия.
"Солар Енерджи Ко" е генерален представител на най-големия световен производител на слънчеви системи в Света - Himin.