Мариям 89-Петър Георгиев ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.