Маримекс БГ ООД


Мраморните отоплителни уреди CLASSIC-therm са изпитани според най-новите директиви на Европейския съюз. Използват се високи технологии, за да се гарантира дългогодишно безпроблемно функциониране на нагревателните плочи.Специалистите от фирма CLASSIC therm са почерпили идеи от природата и от опита на прадедите ни, и са ги съчетали с постиженията на съвременната техника, за да създадат изключително ефективна и здравословна отоплителна система – мраморното лъчисто отопление CLASSIC therm!