Мариана Георгиева ЕТ - Стара Загора


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.