Мак - 63 - Георги Георгиев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.