Макс Креатив ООД


Вече 15 годинини "Max Creative" развива своята дейност в областта на рекламата и полиграфските B2B услуги в страната и чужбина. Основните насоки в дейността са:ПРОДУКТИ:КАЛЕНДАРНИ ПРОДУКТИ производствоkalendar@max-bg.net