МаксКарт ООД


МаксКарт ООД е основанa през 2003 г. Фирмата е специализирана за производство на пластмасови карти. Дружеството е сред водещите на българския пазар, а повече от половината от производството е за износ, предимно за Западна Европа (Германия, Швейцария, Франция). От септември 2004 година, когато започва собственото производство на карти, до декември 2008 са произведени над 19 млн. карти. Дружеството работи с база данни за управление на поръчките, ресурсите и доставките. Разработена е "Система за управление на качеството" по изискванията на ISO 9001:2000, която през 2008 г. е сертифицирана.