Македонка-Кирил Димокенчев ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.