Макбул ИС АД


Строителство, ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения; проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност. Услуги със специализирана строителна техника и транспорт.