Маги - 99 ЕООД


Водене на фирми с едностранно счетоводство по принцип ЕТ.Обслужване с двустранно счетоводство за всички фирми юридически лица, регистрирани или не по ЗДДС.Пълно обслужване по социалното и здравно осигуряване на физически лица и фирми.Обслужване стопанска дейност с внос и износ.Консултации на купувачи при покупка на ДМА и фирми. Анализиране на представени документи от страна на продавача и даване становище за състоянието на фирмата във финансово и счетоводно отношение.Консултации и счетоводно обслужване на сделки по бизнескомбинации, продажба чрез ликвидация, сливане, вливане и др.Закриване и ликвидация на фирми.Консултации по всички счетоводни въпроси, социално осигуряване и др.Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица и фирми, срещу заверка с печат на фирмата и издаване на фактура.