Магис ООД


Проекти за инженерна инфраструктура, проекти за комуникационни и транспортни системи, инженерна геодезия, архитектура, градоустройство, архитектурен дизайн.