Магда Накова ЕТ


Заведение за бързо обслужване-павилион.