Магазин (РПК Черноморец)


Магазин за хранителни стоки.