Магазин (ПК Изгрев - с. Дряновец)


Магазин за хранителни стоки.