Магазин Осетия (Айнес - Н. Мехвед ЕТ)


 Магазин за хранителни стоки.