Магазин(ПК Сеяч - ул.Димо Лавчиев)


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.