Магазин(ПК Сеяч - пл.Освобождение)


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.