Лъв - 97 ООД


Измерване факторите на работната среда микроклимат, шум, осветление, прах и токсични вещества; Електробезопасност - контрол на състоянието на изпитваните съоръжения; Климатични и вентилационни инсталации; Електромагинитни полета; Издаване на необходимите сертификати за въвеждане в експлоатация на сгради, съоръжения и оборудване. (протокол 16)