Лот-Лидия Цекова-Маринова ЕТ


Подготовка по съвременни системи, издание на Oxford University Press, Cambridge University Press и издателство Longman. Подготовка на кандидат-студенти. TOEFL, SAT. Интензивни курсове за възрастни. Бизнес Английски.