Лотос-Надя Тошкова ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.