Лорис-Петко Великов ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Бюфет.