Лозенец-Марин Маринов ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.