Лоджин Технолоджи ООД


Услуги в сферата на ИТ. Разработка и внедряване на специализиран софтуер по заявка, аутсорсинг, изработка и поддръжка на уеб сайтове, интернет базирани приложения.Типови системи за управление на: заложна къща, агенция за недвижими имоти с връзка между офиси и към/от сайт, фирми с охранителна дейност, сервизи за фискални апарати, клиентско обслужване, анализи и калкулации в строително ремонтни фирми.