Логуин Роуд + Рейл България ЕООД


Международен сухопътен, морски и въздушен транспорт. Дистрибуция в страната и чужбина, митническо представителство, складиране. Комплексни логистични решения.