Логистични системи


Подвижни стелажни складови и архивни системи, които увеличават складовата площ с 60% и позволяват бърз достъп до нужната информация. Автоматизирани административни и складови карусели и лифтови системи за компактно складиране и бързо извеждане на материалите. Комплексни решения за сортировъчни и дистрибуторски центрове, гарантиращи висок капацитет и производителност на процесите.