Логел ООД


Оборудване за товаро – разтоварни места и складови помещения: изолирани секционни врати, нивоизравнителни платформи, в т.ч. рампи, лифтове и мостчета, изолиращи клетки (уплътнителни ръкави), бързи врати, пожароустойчиви врати, лентови завеси и летящи врати от PVC. 
- Гаражни секционни врати 
- Товаро – захватни съоръжения: полиестерни сапани за вдигане и колани за укрепване, както и пълен набор метален обков за тях.