Лира - Л. Рабаджийска ЕТ


Производство на биохумус и торопочвени смеси, ферма за калифорнийски червеи.