Лин-Петър Кипров ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.