Линк България ООД


Линк България ООД предлага по-добрите решения за оборудване на складове, офиси и магазини.
Спестяваме вашето време и средства, и осигуряваме надеждност в бъдеще време!
• Проектиране на:
- палетни стелажни системи;
- системи за ръчно зареждане;
- архивни мобилни стелажи
• Доставка, бърз и качествен монтаж
• Търговия с високоповдигаща техника и складово оборудване