Лимида дизайн ЕТ


 Лимида дизайн ЕТ се занимава с комплексно проектиране на:жилищни сградиадминистративни сградискладовемагазинисглобяеми стоманобетонови конструкциипреустройства на съществуващи сградиПротивоземетръсно проектиране на:нови сградиукрепване на съществуващи сгради заснемане за узаконяване изготвяне на експертизи за общата носимоспособност и устойчивост на сгради Независим строителен надзор и технически контрол.