Лима ЕООД


Фирмата извършва консултантски услуги, оценка на инвестиционните проекти и строителен наздор на жилищни сгради, бензиностанции, газстанции и обекти на техническата инфраструктура.