Лета Зар-Пламен Петков ЕТ


Павильон за търговия с храни. Обект за бутилиране на растителни масла. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.