Лесоцентър ООД


“Лесоцентър” ООД, София, е търговска компания, основана през 2000 г. Дейността на фирмата се развива в следните основни направления: продажба на дървени материали; продажба на вътрешния пазар на материали за строителството и по-специално кофражи; продажба на режещи инструменти; доставки на резервни части и химикали.